Documento sin título


La Fundació
Premi Terenci Moix
Beques Arts Visuals
ACCIÓ SOCIAL
Pis compartit
Projectes

 

 

 

 

Acció Social - Pis compartit per a gais seropositius


La Fundació Arena finança des del 2004 el primer pis compartit de l’Estat per a gais seropositius amb pocs recursos econòmics. La gestió d’aquesta vivenda es realitza a través d’un conveni entre la Fundació i l’associació Gais Positius.

Conviure en positiu

La Fundació Arena manté aquesta iniciativa perquè la realitat de moltes persones seropositives és especialment difícil en no comptar amb cap tipus d’ajuda familiar, entre altres motius per la impossibilitat legal que han tingut com a gais i lesbianes d’institucionalitzar les seves pròpies estructures familiars, i perquè el sistema d’ajudes públiques és molt deficient.

La majoria de les persones seropositives escollides com a residents es troben en situació de gran precarietat econòmica, perquè han de fer front a les seves necessitats vitals amb els recursos procedents de pensions no contributives, amb mensualitats d’uns 300 €. La carestia del mercat immobiliari, tant de venda com de lloguer, a ciutats com Barcelona, fan impossible l’accés i manteniment d’una vivenda per a la majoria de les persones seropositives que, a més són objecte de discriminacions per part dels propietaris i administradors de finques.

És evident que la iniciativa privada no pot suplir l’atenció socio-sanitària a les persones amb VIH/SIDA, que correspon a les administracions públiques, ni molt menys donar resposta a la important quantitat de persones que desitgen ser usuaris d’una vivenda com la que s’ha posat en marxa, però la realització amb èxit d’aquest programa pot suposar un estímul per a la consecució de polítiques públiques assistencials adequades per a aquest col·lectiu. 

Documento sin título
Fundación Arena - C/ Balmes, 34 - 08007 - Barcelona -